Pražský hrad

Pražský hrad

Pražský hrad můžeme směle nazvat nejvýznamnější historickou a kulturní památkou České republiky. Historie založení Pražského hradu sahá až do konce 9. století, kdy bylo v tomto místě knížetem Bořivojem z Přemyslovského rodu budováno opevněné hradiště. První kamennou stavbou z té doby, je kostel Panny Marie, jehož základy najdeme mezi II. nádvořím a zahradou Na Baště.

Víc než tisíciletá historie Pražského hradu je úzce provázaná s historií českých zemí i celé Evropy. Bezesporu nejvýznamnějším panovníkem, který zde sídlil, byl Karel IV. ve 14. století. Ten na zanedbaném Hradě zahájil velkolepou výstavbu, především královského paláce.

Výrazně se do podoby a života na Pražském hradě zapsal i habsburský panovník Rudolf II. Nejen, že na Pražský hrad přenesl svůj dvůr, ale také díky své velké zálibě v přírodních vědách a umění se zde obklopoval významnými vědci, umělci, ale také i podvodníky a šarlatány. V každém případě doba panování Rudolfa II. přinesla hradu a jeho sbírkám velký rozkvět. Pražský hrad se tak stal i dvakrát sídlem císaře Svaté říše římské.

Od vzniku Československé republiky v roce 1918 se stal Pražský hrad sídlem prezidentů a jím zůstal i dodnes.

Nejvýznamnějšími stavbami v hradním areálu jsou jistě Tereziánský palác, Starý královský palác, Ludvíkovo křídlo, Letohrádek královny Anny, Jízdárna Pražského hradu, Staré proboštství, Nové proboštství, Nejvyšší purkrabství, Rožmberský palác, ale také sakrální památky jako je katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, bazilika sv. Jiří, klášter sv. Jiří, kaple Všech svatých, kaple sv. Kříže. Navštěvované jsou také hradní věže, jako je například Mihulka, Daliborka nebo Bílá věž.

V současné době je komplex Pražského hradu tvořen několika veřejnými prostranstvími, jaké jsou například 3 hradní nádvoří, náměstí U sv. Jiří, ale i ulice, jako je Vikářská ulice, Jiřská ulice, Zlatá ulička nebo ulice U Prašného mostu. Dále zahradami, mezi něž patří Královská zahrada, Zahrada na terase Jízdárny Pražského hradu, Lumbeho zahrada, Jelení příkop, zahrada Na Baště, Rajská zahrada, Hartigovská zahrada, zahrada Na Valech nebo zahrada na Opyši. Součástí Pražského hradu je i Hradní rampa, Staré zámecké schody a Nové zámecké schody.

Dnes je Pražský hrad navštěvován velkým množstvím návštěvníků ročně, kteří se obdivují jeho velkoleposti, architektuře i historii. Konají se zde krátkodobé výstavy, stejně jako je možné navštívit výstavy dlouhodobé, například expozici Národní galerie v Jiřském klášteře. Pražský hrad také ukrývá nepřeberné množství uměleckých památek, jako jsou například korunovační klenoty uložené v katedrále sv. Víta.

Na Pražském hradě je také možné přihlížet slavnostnímu střídání stráží s fanfárami a výměnou standarty na I. nádvoří, a to denně ve 12.00.

Zajímavost:

Pražský hrad představuje podle Guinessovy knihy rekordů největší historický hradní komplex nejen v České republice, ale i na celém světě. Ročně jej navštíví kolem 1,5 milionu návštěvníků, což představuje nejnavštěvovanější památku u nás.

Součástí areálu Pražského hradu je:

Starý královský palác

Starý královský palác představuje soubor několika staveb různého stáří, které najdeme na III. nádvoří Pražského hradu...

Nový královský palác

Nový královský palác na Pražském hradě je tvořen několika stavbami, které jsou sjednocené společnou fasádou...

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je nejen největší pražský chrám, ale také nejdůležitější duchovní symbol českého státu.

Bazilika sv. Jiří

Bazilika sv. Jiří je unikátní památka raně románské architektury, která představuje druhý nejstarší pražský kostel...

Klášter sv. Jiří

Klášter sv. Jiří je nejstarším klášterem na našem území, který byl založen roku 973 spolu s biskupstvím...

Kaple svatého Kříže

Kaple sv. Kříže stojí na II. hradním nádvoří a bývala místem kdysi místem uložení Svatovítského pokladu...

Jízdárna Pražského hradu

Jízdárna Pražského hradu sloužila k jezdeckému výcviku a zábavě šlechty. Dnes v ní najdete výstavní prostory...

Prašná věž Mihulka

Prašná věž Mihulka je součástí opevnění Pražského hradu, ale sloužila i jako alchymistická laboratoř...

Zahrady Pražského hradu

Pražský hrad obklopuje pás zeleně, který představuje 6 krásný zahrad a Jelení příkop... 

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.