Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je nejen největší pražský chrám, ale také nejdůležitější duchovní symbol českého státu. Vyrostl na základech, v nichž sídlilo biskupství a později i arcibiskupství. Katedrála je také mausoleem českých panovníků a jsou v ní uloženy české korunovační klenoty.

Název katedrály vychází ze jmen tří svatých, jimž je zasvěcena. První z nich, kníže Václav položil sakrální tradice, když zde roku 925 nechal postavit rotundu sv. Víta. Získal k tomu relikvii sv. Víta, které zde uložil. Poté, co ho jeho bratr zavraždil, se rotunda stala místem i jeho odpočinku. Sv. Václav se tak stal patronem a světcem Čechů a i při pozdějších přestavbách z rotundy na baziliku a následně na katedrálu, bylo místo jeho hrobu nedotčeno.

Sv. Vojtěch, třetí, komu je katedrála zasvěcena, byl jako druhý český biskup zabit na misijní cestě k polabským Prusům. Také jeho ostatky spočinuly v rotundě roku 1039.

Následně byla rotunda zbořena, protože už svými rozměry nedostačovala a na jejím místě vyrostla roku 1060 prostornější bazilika sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Teprve na jejím místě založil dnešní katedrálu Karel IV. se svým otcem Janem Lucemburským roku 1344. Tento velkolepý chrám se stal kostelem korunovačním, pohřebištěm králů a klenotnicí nejvzácnějších pokladů. V témže roce bylo také pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství. Prvním stavitelem byl Matyáš z Arrasu a po něm mladý třiadvacetiletý Petr Parléř, který řídil stavbu i výzdobu do své smrti roku 1399.

Celá stavba katedrály trvala téměř 600 let. Byla novogoticky dostavěna architekty Josefem Mockerem a Kamilem Hilbertem a roku 1929 slavnostně znovuvysvěcena u milénia úmrtí sv. Václava (byť špatně vypočítaného, sv. Václav zemřel roku 935). Do té doby byla v úrovni transeptu jen provizorní zeď, která původní gotickou stavbu ukončovala.

Na novogotickém průčelí katedrály jistě každého zaujme velké rozetové okno z barevných skel, stejně jako barevná vitrážová okna uvnitř stavby. Uvnitř katedrály najdeme věnec 12 kaplí a arkádový sloupový ochoz, zvaný triforium, který však není běžně přístupný. Na něm se nachází vzácná portrétní galerie 21 bust osob z okolí Karla IV. i jeho samého. Uprostřed hlavní lodi je bílé královské mauzoleum a pod ním ještě podzemní krypta, kde jsou uloženy ostatky českých králů a jejich příbuzných, mimo jiné i Karla IV. a Rudolfa II. Habsburského. Věž katedrály obsahuje náš největší zvon, zvaný Zikmund.

Bezesporu nejvzácnější a nejcennější částí celého chrámu Svatováclavská kaple s parléřovskou hvězdovou klenbou, bohatým vykládáním stěn drahými kameny a nástěnnými malbami. Je v ní umístěn hrob sv. Václava. Gotický kamenný náhrobek sv. Václava ze 14. st. stojí na soklu ozdobeném drahými kameny. Dveře v rohu kaple vedou na schodiště do Korunní komory. V ní jsou uloženy korunovační klenoty. Klenoty, stejně jako Svatovítská katedrála, jsou národní kulturní památkou.

Zajímavost:

Jižní průčelí chrámu, tzv. Zlatou bránu zdobí unikátní gotická mozaika s motivem Posledního soudu a s vyobrazením Karla IV. a jeho dvou manželek. Byla vyrobena kolem roku 1370 z více než 1 milionu skleněných kostiček a kamínků v různých odstínech. Autor mozaiky není známý. V roce 2000 byla tato mozaika nákladně restaurována pod patronací kalifornského Getty Institutu.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.