Klášter sv. Jiří

Klášter sv. Jiří

Klášter sv. Jiří přiléhá k bazilice sv. Jiří a najdeme ho na Pražském hradě na náměstí U sv. Jiří.

Jedná se o bývalý klášter benediktinek, který se svým založením roku 973 stal nejstarším českým klášterem. Založil ho kníže Boleslavem II. se svou sestrou Mladou, která se také stala jeho první abatyší, představenou. Spolu s klášterem bylo v Praze téhož roku založeno i biskupství, k němuž Mlada také přinesla souhlas od papeže z Říma. Později zde byla abatyše Mlada pohřbena spolu s dalšími členy přemyslovské dynastie. Ve 13. století vzniklo při klášteře také významné skriptorium, písárna.

Jedná se o raně románskou stavbu, jednu z nejvýznamnějších v Praze. Je tvořena dvěma patrovými objekty obklopujícími dva rajské dvory. Dnešní podoba kláštera je z velké části výsledkem přestavby ve 12. století. Tehdy bylo původní přízemí zvýšeno o jedno patro a přistavěna kaple Panny Marie.

Další velká přestavba přišla v letech 1657 až 1680 v raně barokním slohu. V době josefínských reforem byl i tento klášter zrušen a užíván zčásti jako domov pro kněží, zčásti jako kasárna. Po rekonstrukci a úpravách mezi lety 1964 až 1975 začal sloužit pro výstavní účely Národní galerie.

Zajímavost:

Klášter sv. Jiří byl založen panovníkem, díky čemuž měl výsadní postavení mezi ostatními kláštery. Na jedné straně to znamenalo panovnickou ochranu a privilegia, na druhou stranu větší dohled a menší samostatnost. Proto také abatyše svatojiřského kláštera byla často příslušnicí panovnického rodu.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.