Maiselova synagoga

Maiselovu synagogu najdeme na Starém Městě na Josefově. Spolu s Klausovou, Španělskou, Pinkasovou synagogou a Starým židovským hřbitovem tvoří jádro Židovského muzea v Praze.

O její stavbu se zasloužil primas židovské obce Mordechaj Maisel, po němž je také nazvána. Nechal ji postavit jako soukromou synagogu v letech 1590 - 1592 a spolu s ní financoval i rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Mordechai Maisel nadal synagogu také vzácnými rituálními předměty.

Původní renesanční stavbu stavěli Josef Wahl a Juda Goldsmied de Herz. Jednalo se na tu dobu o nezvyklou stavbu. Byla trojlodní renesanční, ale nesla stále výrazné gotické prvky. Tato stavba však byla vážně poškozena při požáru roku 1689. Následná oprava již proběhla v barokním slohu. Nicméně, i tato barokní podoba je značně zastřena pozdější neogotickou úpravou, která souvisela s asanací Josefova. Z původní renesanční dispozice zůstal zachován trojlodní půdorys hlavní lodi s patrovými ženskými galeriemi.

V současné době Maiselova synagoga slouží jako výstavní prostor a depozitář Židovského muzea.

Generální rekonstrukce Maiselovy synagogy proběhla v 90. letech 20. století. dnes v synagoze najdeme jednu z expozic Židovského muzea, nazvanou Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. do 18. století.

Zajímavost:

Během 2. světové války v Maiselově synagoze nacisté shromáždili zhruba 6000 uměleckých předmětů různého druhu. Jednalo se o sbírku ze 153 českých a moravských synagog, která měla sloužit pro zřízení protižidovského muzea. Po válce byla toto sbírka předána Státnímu židovskému muzeu. 

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.