Klausová synagoga

Klausová synagoga patří spolu s Maiselovou, Španělskou, Pinkasovou synagogou a Starým židovským hřbitovem do Židovského muzea v Praze. Najdeme ji v Josefově na Starém Městě.

Původní Klausová synagoga sestávala ze tří malých staveb, tzv. klausur. Odtud se odvozuje také jméno synagogy. Mordechai Maisel financoval stavbu synagogy a přikoupil pro ni pozemek. Jednu z částí synagogy založil známý rabi Löw pro vysokou školu talmudu. Druhá ze tří částí sloužila jako modlitebna a třetí byla určena pro židovskou rituální lázeň.

Bohužel celá synagoga vyhořela při požáru roku 1689. Poté byla nahrazena novou raně barokní stavbou jednolodní synagogy díky iniciativě představeného Šalamouna Chališe Kohena.

Klausová synagoga byla rekonstruována v 80. letech 19. století architektem Bedřichem Münzbergerem. Poslední rekonstrukce synagogy skončila roku 1996. Dnes je v synagoze nainstalována výstava Židovské tradice a zvyky.

Bohužel původní stavba synagogy se zachovala jen ve tvaru oken a v desce s letopočtem 1694, který je na pilíři.  

Zajímavost:

Tato nová synagoga byla ve své době největší synagogou v židovském ghettě a synagogou pohřebního bratrstva, které se staralo o pohřby, hřbitovy, ale i nemocné a staré.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.