Vyšehrad

Národní kulturní památka Vyšehrad dnes představuje historický areál, který se tyčí na skále nad pravým břehem řeky Vltavy. V tomto členitém areálu, obehnaném hradbami, najdeme celou řadu historicky cenných staveb různého stáří, účelu a umělecké hodnoty.

Vyšehrad je vnímán jako bájné místo, spjaté s řadou pověstí z počátků české historie. Jako knížecí hradiště vznikl ve druhé polovině 10. století a koncem 11. století prožil svou největší slávu, to když se stal sídlem prvního českého krále Vratislava I. Při kostele sv. Petra a Pavla byla tehdy zřízena tzv. vyšehradská kapitula.

Druhé vlny slávy se Vyšehrad dočkal za krále a císaře Karla IV., který ho obnovil z úcty ke svým přemyslovským předkům.
Ve 2. pol. 17. století se z Vyšehradu stala barokní pevnost, citadela, jejímž úkolem bylo střežit Prahu od jihu. Později v 18. století zde francouzské vojsko vybudovalo síť úzkých podzemních chodeb se střílnami, zvaných kasematy.

Na Vyšehradě se dnes nachází řada památek, například románská rotunda sv. Martina, kostel sv. Petra a Pavla, pozůstatky raně románské baziliky sv. Vavřince, zbytky gotické brány Šipka, Libušina lázeň nebo třeba Čertův sloup. Významnou památkou je pohřebiště zasloužilých českých osobností s ústřední částí - Slavínem. Od roku 1962 je sadově upravený vyšehradský areál národní kulturní památkou.

Zajímavost:

Jedna z gotických památek, která se dochovala, je obvodové zdivo strážní bašty, kterému se říká Libušina lázeň. Podle romantické pověsti se zde koupala kněžna Libuše se svými milenci, které po koupeli shazovala skalní proláklinou do řeky.

Součástí areálu Vyšehradu je:

Rotunda sv. Martina

Rotunda sv. Martina na Vyšehradě je nejstarší dochovanou stavbou nejen na Vyšehradě, ale také nejstarší rotundou v Praze...

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla je výraznou dominantou Vyšehradu. Jeho kořeny sahají až do poloviny 11. století...

Bazilika sv. Vavřince

Bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě je unikátní i díky původním dlaždicím, které v ní byly nalezeny...

Vyšehradský hřbitov a Slavín

Vyšehradský hřbitov patří k významným pražským hřbitovům. Jeho součástí je i Slavín, jako společná hrobka slavných osobností...

Brána Špička

Gotická brána Špička se nachází na Vyšehradě, ale jak ve skutečnosti vypadala nejlépe spatříte na Petříně...

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.