Bazilika sv. Vavřince se nachází v historickém areálu Vyšehradu. Dlouho se o ní nevědělo a její základy byly nalezeny až 19. století. Byly zde nalezeny základy raně středověké stavby a následný archeologický průzkum odhalil, že už dříve nalezené unikátní dlaždice pocházejí skutečně z této stavby.

Trojlodní bazilika sv. Vavřince měla příčnou loď a zakončení třemi apsidami nese otisk francouzské architektury. Je pravděpodobné, že si baziliku nechal král Vratislav I. postavit jako soukromou modlitebnu při jeho vyšehradském sídle. U kostela byl nalezen hřbitov a zřejmě tak sloužila i jako farní kostel v pozdější době.

Baziliku sv. Vavřince, podobně jako další církevní stavby, poničili husité. Ušetřena zůstala jen rotunda sv. Martina a kapitulní chrám sv. Petra a Pavla. Vstupní portál není původní, je až novorománským dílem.

Díky pozdějšímu archeologickému průzkumu se povedlo datovat vznik dlaždic přesněji a tím i vznik baziliky, a to do poslední třetiny 11. století. Průzkum dokonce odhalil i stavbu staršího data, kostel s půdorysem kříže z předrománského období, tzv. otonského slohu.

Raně středověké základy baziliky i s ukázkou několika vyšehradských dlaždic je možné navštívit v rámci prohlídky.

Zajímavost:

Dlaždice, které byly v kostele sv. Vavřince nalezeny, jsou unikátem. Představují totiž nejstarší nalezené reliéfní dlaždice v západoslovanské oblasti. Motivy sfingy, císaře Nera, gryfa a křížence psa se lvem nebyly zvoleny náhodně. Byly určeny pro dlažbu proto, aby byly jako symboly pohanství "pošlapány" nohami zbožných křesťanů.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.