Rotunda sv. Kříže Menšího

Rotunda sv. Kříže Menšího, někdy též známá jako rotunda Nalezení sv. Kříže nebo rotunda sv. Kříže, se nachází na Starém Městě v ulici Karoliny Světlé.

Jedná se o nejstarší dochovanou pražskou románskou rotundu. Vznik rotundy je datován do 11. století, ačkoli první písemná zmínka pochází až z roku 1365, kdy už byla farním kostelem.

Jedná se o poměrně malou a jednoduchou stavbu, jejíž technické provedení je však velmi kvalitní. Okrouhlá pravidelná loď je doplněná o půlkruhovou apsidu situovanou na východ. Apsida je zdobena obloučkovým vlysem, loď je zaklenutá kupolí a na jejím vrcholu se nachází lucerna se sdruženými okénky, podobně jako například u rotundy sv. Martina na Vyšehradě. Tato lucerna je navíc završena pozlaceným křížem s půlměsícem a osmicípou hvězdou.

Její zdivo tvoří pro raně románské stavby typické malé opukové kvádříky řazené do řádků. Panuje domněnka, že rotunda byla postavena původně jako soukromá svatyně pro některý panský dvorec na Starém Městě. Nacházel se tu také hřbitov a fara, která však vzala za své za husitských válek.

Od roku 1625 se rotunda stala majetkem dominikánů. Za vlády Josefa II. ji stihl smutný osud, byla zrušena a stala se skladištěm. Dokonce jí v 19. století hrozilo i zbourání kvůli nové výstavbě. O její záchranu se zasloužila Umělecká beseda a Josef Mánes a Ferdinand Břetislav Mikovec.

Památku odkoupilo město a architekt Ignác nabídl, že zdarma obnoví její exteriér. Josef Mánes poté namaloval obraz Pobožnost v kapli sv. Kříže, kde ztvárnil svou představu o obnově interiéru, kde by byly výjevy legend českých patronů. K realizaci Mánesova návrhu však nedošlo a jeho práci zde připomíná alespoň umělecky ztvárněná novorománská kovová mříž v exteriéru.

V interiéru nakonec došlo k obnově zbytků gotických nástěnných maleb ze 14. století, z nichž je nejvzácnější freska Klanění tří králů.

Při rekonstrukci v roce 1977 byly pod dlažbou nalezeny zbytky původní cihelné podlahy a dokonce i zlomky náhrobků ze 13. století. Při pracích na úpravě okolí kaple byl nalezen denár knížete Jaromíra z roku 1012.

Dnes rotunda slouží jako farní kostel starokatolické církve a konají se v ní bohoslužby.

Zajímavost:

Ke vzniku rotundy se váže pověst, podle které na jejím místě býval rybník. Do něj byla za trest hozena ukřižovaná dívka, která přijala křesťanství proti vůli rodičů. V noci při bouřce se prý kříž vztyčil z vody ven. Lidé to považovali za znamení boží a dali na místě postavit rotundu. Když byla rotunda opravována, tak se v jejích základech údajně našel ztrouchnivělý kříž.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.