Pražské památky

Brány a hradby

Na území Prahy najdeme desítky historických bran zdobících honosná šlechtická sídla. Některé z nich jsou také součástí městských hradeb a historického opevnění, které se dochovalo.

Divadla

Praha nabízí řadu divadel a divadelních scén. Z historického i kulturní hlediska patří mezi nejvýznamnější Národní divadlo, jehož velkolepou budovu nelze přehlédnout...

Domy

Praha je skvělou učebnicí historických slohů na jednom místě. Ilustrací toho pestrého uměleckého vývoje jsou právě historické domy, které se dochovaly již od středověku.

Galerie a výstavy

Jistě bychom napočítaly v Praze desítky galerií a výstavních síní. Jejich expozice jdou napříč staletími stejně jako uměleckými směry a obory. Na své si přijdou milovníci starých mistrů, stejně jako moderny.

Hrady

Historie Prahy je úzce provázaná s historií hradů, které se nachází na jejím území. Představíme Vám zejména nejslavnější z nich, Pražský hrad, ale podíváme se například i na bájný Vyšehrad.

Hvězdárny a planetária

Zajímavým místem pro návštěvu může být pražské planetárium nebo hvězdárna. Nabízejí nejen prohlídky pro školy, ale i interaktivní výstavy a projekce pro širokou veřejnost.

Kláštery

Kláštery sehrály svou důležitou roli nejen ve středověku, kdy se těšily velké pozornosti a úctě, ale také v novověku, kdy mnohdy uchovávaly cenné knihovny.

Koncertní síně

Praha nabízí milovníkům hudby bezpočet koncertních síní a dalších hudebních scén. Jednou z nejznámějších je jistě Rudolfinum, kde se tradičně koná i Pražské jaro.

Kostely a kaple

Zřejmě nejnavštěvovanější pražské památky představují pražské kostely, chrámy a kaple. Dochovaly se v nejrůznějších uměleckých slozích od románského po moderní styly.

Mlýny

Ačkoli nejsou na první pohled vždy lehce rozpoznatelné, stále v Praze můžeme najít zachovalé mlýny, které hrály ve středověku a raném novověku významnou hospodářskou roli.

Mosty

Mosty klenoucí se přes Vltavu v Praze mají nejen významnou dopravní funkci, ale mají také většinou zajímavou historii a velkou uměleckou hodnotu. Tím nejslavnějším z nich je Karlův most.

Muzea

Muzea v Praze nabízejí širokou škálu rozmanitých sbírek a expozic. Navštívit můžete expozice přírodních věd, přes humanitní a technické obory až po expozice kuriozit a jinak nevšední.

Nábřeží

Pražská nábřeží lemují tok Vltavy po obou jejích stranách. Najdete na nich významné stavby, hezké promenády, stejně jako přístaviště výletních lodí, farmářské trhy a mnohé další zajímavosti.

Náměstí

Významná pražská náměstí vznikala jak živelně v rámci růstu města, tak díky pečlivému urbanistickému plánování. Názvy těch nejstarších často vypovídají o jejich původním využití.

Ostatní památky

Dlouhý historický vývoj osídlení Prahy zde zanechal velké množství zajímavých památek různého charakteru. Ne všechny se dají snadno zaškatulkovat, proto je najdete zde.

Ostrovy

Na Vltavě v Praze se nachází celá řada ostrovů. Některé z nich vznikly přirozeným naplavováním, ale některé byly vytvořeny za pomoci člověka. Dnes se liší nejen svou velikostí, ale i svým využitím.

Paláce

Paláce představují skutečné architektonické skvosty, které zdobí město. Uvnitř těchto šlechtických sídel dnes najdete nejen krásné interiéry, ale mnohdy zajímavé expozice a sbírky.

Parky a zahrady

Oázy zeleně, místa pro odpočinek a různé aktivity nacházejí Pražané právě v parcích a zahradách, které jsou pečlivě udržovány a obnovovány. Jeden z největších parků najdete na Karlově náměstí.

Poutní místa

V Praze najdete také několik význačných poutních míst, která se stala cílem mnoha věřících z celého světa. Patří mezi ně například kostel Panny Marie Vítězné s Pražským Jezulátkem.

Technické památky

Za návštěvníkovu pozornost stojí celá řada různých technických památek. Některé můžeme obdivovat jako historické exponáty, jiné stále plní svou funkci, jako například zdymadla na Vltavě.

Usedlosti

Pražské usedlosti, představující hospodářské dvory či letní sídla, bývaly součástí okolí města, ale postupně jím byly pohlceny. Z původních více jak 300 usedlostí se dochovalo jen několik desítek.

Věže a rozhledny

O Praze se říká, že je "stověžatá". Rozhlédněte se po městě z některé z věží a ihned pochopíte, že tato přezdívka je více než oprávněná. 

Vily

Pražské vily představují malé klenoty architektury poseté po celém městě. Jejich historie je často spjata s významnými osobnostmi, které je obývaly, některé se staly sídly ambasád.

Zámky a letohrádky

V Praze můžeme najít přes tři desítky zámků a letohrádků, které dříve sloužily buď jako sídla šlechty nebo místa jejich odpočinku a zábavy. Tyto překrásné stavby dnes slouží různým účelům.

Zoologické a botanické zahrady

Hlavní město se pyšní nejen překrásnou moderní zoologickou zahradou, ale také dvěma významnými botanickými zahradami. Je zde možné spatřit faunu a flóru různých kontinentů.

Židovské památky

Pražská židovská komunita zde zanechala za staletí svého působení celou řadu významných památek. Můžeme tak obdivovat synagogy, židovské hřbitovy, radnice a mnohé další.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.