Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince se nachází na pražském Petříně nedaleko Petřínské rozhledny a Bludiště. Je památkově chráněn.

Podle nejstarší dochované zprávy z roku 1135 zde stával románský kostel. Jednalo se o jednoduchou jednolodní stavbu, která byla později pojata do barokní přestavby. Ta byla zahájena 18. století a jejím architektem byl nejspíš Kilián Ignác Dientzenhofer a stavitelem Jan Ignác Pallia. O tuto přestavbu se zasloužil P. Norbert Saazer spolu s Bratrstvem pražských kuchařů. Stavba kostela se prodloužila až do vrcholného baroka, které se nejvíce projevilo na zvlněném průčelí.

Na průčelí jsou umístěny barokní sochy Nejsvětější Trojice, sv. Jana Nepomuckého a sv. Máří Magdalény. V nice stojí socha sv. Vojtěcha.

V interiéru stojí za povšimnutí obraz umučení sv. Vavřince od burgundského malíře Jeana Clauda Monnota a moderní krucifix visící přímo z klenby

Zajímavost:

Místo, kde byl postaven kostel sv. Vavřince, je opředeno legendami, podle kterých zde pohanští Čechové zapalovali posvátné ohně a obětovali svým bohům. Bylo to také dle legendy v těchto místech, kde kněžna Libuše pronesla posvátnou věštbu o budoucí slávě Prahy.

Pověst také vypravuje, že to byl kníže Boleslav II., který na žádost sv. Vojtěcha, zde nechal zbudovat kostelík s patronací sv. Vavřince. Ten byl v roce 258 v Římě umučen na rozpáleném roštu.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.