Kostel sv. Štěpána najdeme na Novém Městě v Praze. Založen byl již za Karla IV. roku 1351 a představoval jeden ze dvou farních kostelů nově založeného Nového Města pražského.

Jedná se o gotickou trojlodní baziliku, která na svém místě vyrostla mezi lety 1351 - 1401. Drobnější stavební úpravy pocházejí z období baroka.

V 70. letech 19. století se Josef Mocker zasloužil o rozsáhlou novogotickou úpravu. Při té příležitosti získala hlavní věž o výšce 57 m stanovou střechu s věžičkami.

Také interiér kostela je primárně gotický, avšak vnitřní zařízení převážně z doby raného baroka. Na stěnách najdeme dochované zbytky gotických nástěnných maleb s mariánskou tématikou. Z raně barokní výzdoby je potřeba zmínit obrazy Karla Škréty.

Vedle kostela najdeme samostatnou zvonici. Ta byla postavena po roce 1600, protože věž kostela nemohla unést tíhu zvonů a hrozila zhroucením. Zvon Štěpán, který v ní dnes visí, váží 2 tuny.

Okolo kostela najdeme hřbitov, který je zde zmiňován již za vlády Karla IV. Na svou dobu byl dokonce velmi rozlehlý a říkalo se mu "poutnický". Byli sem totiž pohřbíváni poutníci, kteří zemřeli v Praze při pouti. Později byl využíván jako morový hřbitov, kdy v roce 1502 sem bylo přivezeno více jak 13 000 obětí moru ze všech měst pražských. Ke zrušení hřbitova došlo až roku 1784.

Zajímavost:

V kostele sv. Štěpána se nachází hrob Matyáše Bernarda Brauna, významného českého barokního sochaře a řezbáře. Jeho sochy, resp. jejich repliky, zdobí například Karlův most.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.