Emauzský klášter

Emauzský klášter

Emauzský klášter, nazývaný také klášter Na Slovanech, se nachází na Novém Městě poblíž Karlova a Palackého náměstí.

Založil jej Karel IV. pro slovanskou liturgii, a to s císařským souhlasem roku 1347. Byli sem povoláni benediktini východního obřadu z Dalmacie a Chorvatska, kteří používali staroslověnštinu jako liturgický jazyk. Jednalo se tak o vskutku jediný slovanský klášter v celé Karlově říši.

Výjimečný klášter se brzy stal centrem vzdělanosti a umění. Mezi jeho studenty náležel i Jan Hus. Karel IV. daroval klášteru Remešský evangeliář, který se přes Cařihrad dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů. Dnes bychom řekli, že klášter Na Slovanech byl ve své době unikátní projekt, jímž chtěl Karel IV. upevnit slovanskou vzájemnost a napomoci k odstranění schizmatu západní a východní církve.

Gotický klášter s kostelem byly po dokončení vysvěceny arcibiskupem za přítomnosti Karla IV. i Václava IV., a protože se při něm četlo evangelium o setkání Krista s učedníky v Emauzích, začalo se objektu říkat Emauzy.

Stavba včetně umělecké výzdoby trvala celých 24 let. Nástěnné malby patří k nejvzácnějším památkám české gotiky. Navíc ambit je vyzdoben tzv. párovou malbou, která zobrazuje výjevy z obou biblických zákonů a jedná se tak o evropskou raritu. Klášter prošel mnoha staletími bez vážné úhony, i když sloužil různým účelům. V 16. století byl dokonce proměněn v hospodu s kuželníkem a hudebníky, později zde bydlel astronom Kepler.

Klášter byl barokizován po Bílé hoře řádem španělských benediktinů. Po roce 1880 byl klášter obnoven benediktiny z Beuronu, kteří barokní prvky nahradili pseudogotickou strohostí tzv. beuronského slohu.

V roce 1945 byl při americkém bombovém náletu na Prahu kostel výrazně poničen. K obnově došlo hned po náletu, takže se podařilo zrestaurovat gotické fresky, postupně vystavět nový železobetonový krov a kostel získal nové architektonické řešení střechy a věží. Věže byly pojaty zcela moderně a dodnes jsou považovány za jeden z cenných projevů moderní architektury u nás.

Věže jsou 32 m vysoké a na jejich koncích jsou 4 m vysoké pozlacené špice. Na jejich pozlacení bylo spotřebováno 1,3 kg 24 karátového zlata. Díky optickému klamu se jeví jižní věž vyšší, i když ve skutečnosti mezi nimi není rozdíl.

Od roku 1990 jsou v klášteře opět benediktini. Klášter je národní kulturní památkou.

Zajímavost:

Stavba Emauz byla nákladná a stála stejně jako stavba Karlova mostu. Ačkoli stavitele neznáme, díky některým architektonickým prvkům a figurálním námětům připomíná některé stavby vykonané hutí Petra Parléře. Nasvědčuje tomu i odvážné a nekonvenční pojetí mohutné síňové budovy bez věží.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.