Dům U Kamenného zvonu

Dům U Kamenného zvonu

Dům U Kamenného zvonu představuje vzácně dochovaný dům gotické palácové architektury věžového charakteru. Najdeme ho na východní straně Staroměstského náměstí v Praze. Jeho historie sahá až do druhé poloviny 13. století. Právě tato nejstarší část se zachovala ve sklepích a v přízemí jižního křídla. Díky stáří stavby a její výjimečnosti se jedná o jednu z nejpozoruhodnějších památek Prahy.

Dům má bohatě zdobené gotické průčelí vyhotovené kolem čtvrtiny 14. století, tedy ještě před působením Petra Parléře v Praze. Jméno U Kamenného zvonu se objevuje až v roce 1417 a dům ho dostal po nárožním zvonu, který najdeme na nároží. Zvon zde byl umístěn možná jako připomínka historické události z roku 1310. Tehdy prý kaplan Elišky Přemyslovny Berenger dal Janovi Lucemburskému zvonem znamení, že si může s vojskem přijít pro Elišku Přemyslovnu a bez násilí tak obsadit Staré Město.

Dům byl pravděpodobně postaven jako palác pro královskou rodinu, tedy hlavně pro Elišku Přemyslovnu a její rodinu. Ačkoli o tom nejsou dochované písemné záznamy, nasvědčuje tomu charakter sochařské výzdoby, která se dochovala ve fragmentech.

Od roku 1363 přešel dům do majetku staropražského měšťana. Následné úpravy domu změnily jeho gotický charakter k nepoznání, zejména pak barokní přestavba z roku 1685.

Dnešní podoba je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce probíhající od roku 1961, kdy bylo rozhodnuto o tom, že domu bude navrácena původní gotická podoba. Práce byly velmi náročné a probíhaly pomalu, tak aby nedošlo k poškození cenných gotických částí stavby. Před domem na staroměstském náměstí vznikla dokonce regulérní kamenická huť, jak tomu bylo nejspíš i ve 14. století.

Rekonstrukce odstranila pozdější tři patra a přidala dvě gotická, barokní střecha byla nahrazena původní dlátovou, byla rekonstruována zazděná gotická okna a zrestaurovány původní malby.

Dům U Kamenného zvonu byl znovu otevřen roku 1988. Sídlí v něm Galerie hl. m. Prahy a jsou v něm pořádány krátkodobé výstavy současného umění a koncerty. V podzemí se nachází lapidárium se zachovanými fragmenty původní stavby.

Zajímavost:

V domě U Kamenného zvonu pravděpodobně bydlel kralevic Karel, pozdější císař a král Karel IV., když se roku 1333 vrátil do Čech. Tehdy to bylo zřejmě jediné důstojné obydlí, neboť Pražský hrad nebyl v dobrém stavu.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.