Arcibiskupský palác

Arcibiskupský palác

Arcibiskupský palác se nachází na Hradčanském náměstí hned vedle Pražského hradu a Šternberského paláce.

Palác byl postaven v 16. století na místě 8 měšťanských domů jako rezidence sekretáře České komory Floriána Gryspeka z Gryspachu. Jeho stavbu na čas přerušil rozsáhlý požár Malé Strany. V roce 1561 zakoupil palác císař Ferdinand I. a daroval ho pražskému arcibiskupovi Antonínu Brusovi z Mohelnice. Od té doby v paláci sídlí pražské arcibiskupství. Palác prošel mnoha přestavbami, mimo jiné ještě v 16. století vrcholně renesanční pod vedením stavitele Hanse Tyrola a později Ulrica Aostallise. V témže století vznikla ještě palácová kaple sv. Jana Křtitele s nástěnnými malbami a štuky.

První výrazná přestavba proběhla v raně barokním stylu za arcibiskupa Jana Friedricha z Valdštejna. Projekt architekta a malíře Jana Baptisty Matheye řídil Francesco Lurago. Dokladem této přestavby je dodnes průčelí s portálem ze sliveneckého mramoru a střešní altán. V téže době byla přistavěna ještě biskupská kancelář.

Ve druhé polovině 18. století prošel palác výraznou pozdně barokní přestavbou. Byla motivována mimo jiné snahou architektonicky sladit průčelí Tereziánského paláce Pražského hradu a arcibiskupství. Zakázku tehdy dostal český architekt Jan Josef Wirch. Díky němu palác získal boční křídla, 3. patro a rokokovou výzdobu průčelí. Navíc také přesunul piano nobile z 1. do 2. patra a překlenul nádvoří mostem, s krytou chodbou. Původní plastická výzdoba od Ignáce Františka Platzera, byla nahrazena kopiemi od Čeňka Vosmíka při rozsáhlé rekonstrukci koncem 19. století.

Z Platzerova díla najdeme stále na svém místě nad hlavním vchodem. Podle Platzerova návrhu jsou i sochy Statečnosti a Mírnosti také nad hlavním vchodem, ale vytvořil je Tomáš Seidan.

Pozoruhodná je také vnitřní výzdoba paláce. Najdeme v ní množství dřevořezeb a rokokového štuku, dobový nábytek, vzácné sklo a porcelán, cenné lustry. Nejvýznamnějšími reprezentačními salony jsou Trůnní sál a jídelna patří mezi nejvýznamnější reprezentační salony. Jsou ozdobené 9 pařížskými gobelíny. V jídelně pak najdeme portrétní galerii pražských arcibiskupů. Mezi mnohými hodnotnými díly zde najdeme i podobizny Petra Brandla. Za moderní umění pak oltář s tématem apokalypsy od Mikuláše Medka.

Poslední velká rekonstrukce proběhla v polovině 90. let 20. století. Palác se již nacházel v havarijním stavu. Tehdy musel být Arcibiskupský palác přestěhován do dočasných prostor Arcibiskupského semináře v Thákurově ulici. Památkové předměty byly po dobu rekonstrukce uschovány. Autorem rekonstrukce byl Jindřich Synek z ateliéru AMA.

Budov slouží jako oficiální rezidence pražských arcibiskupů už od poloviny 16. století až dodnes. Mezi lety 1919 - 1929 se stala na čas sídlem papežské nunciatury.

Zahrada paláce byla vytvořena známým zahradním architektem Františkem J. Thomayerem. v roce 2000 prošla rekonstrukcí, ale není přístupná pro veřejnost. Nakouknout do ní je možné ze zahrady Na Baště.

Zajímavost:

Mezi roky 1949-1951 byl v paláci tajnou policií internován arcibiskup Josef Beran, který byl pronásledován a vězněn jak nacisty, tak komunisty. Jako jediný Čech se dočkal té pocty být pochován v bazilice sv. Petra v Římě po boku papežů.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.