Vrtbovský palác

Vrtbovský palác se nachází na Malé Straně v Karmelitské ulici. Dříve na jeho místě stávaly dva měšťanské domy, přičemž jeden z nich patřil renesančnímu člověku - cestovateli, učenci, spisovateli a skladateli Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic. Ten byl spolu s 27 českými pány popraven za protihabsburské povstání na Staroměstském náměstí roku 1621.

Pár let poté oba domy zakoupil hrabě Sezima z Vrtby, po jehož rodovém jménu palác i přilehlá zahrada nesou své jméno. Domy nechal pozdně renesančně přestavět. Za jeho vnuka, Jana Josefa hraběte vznikla za domem z vinice jedna z nejkrásnějších barokních zahrad v Praze. Na její výzdobě se podíleli nejvýznamnější umělci své doby.

V 18. století na paláci probíhaly klasicistní přestavby a kolem severního dvora vyrostlo v té době zcela nové západní a jižní křídlo, vyrostlo čtyřramenné. Palác byl v držení Vrtbů až do roku 1799. Záhy poté byl odkázán chorobinci na Karlově. Později byl přeměněn na činžovní dům, v němž s rodinou bydlel i český malíř Mikoláš Aleš. Palác byl stavebně upravován ještě na počátku 20. století, kdy byla přistavěna atika a třetí patro. Po druhé světové válce byl odsunut poslední německý majitel paláce a palác se stal sídlem Československého ústavu zahraničního.

K opravě a otevření Vrtbovské zahrady pro veřejnost došlo v 90. letech 20. století. Můžeme směle říci, že obě části, jak zahrada, tak palác, patří k nejkrásnějším památkám pražského baroka vůbec. Nádvoří paláce má dnes novou kamennou dlažbu, v průjezdu pak najdeme špalíčkovou dřevěnou dlažbu. Nad hlavním portálem si můžeme prohlédnout odkrytý obrázek Panny Marie. Při rekonstrukci byly také obnoveny uliční štíty a vikýře. A jistě Vás zaujme i socha Atlanta nesoucího zeměkouli, dílo Matyáše Bernarda Brauna, která se nachází na vstupní bráně do zahrady a která váží 3 tuny.

Zajímavost:

Když byla zkoumána fasáda paláce, byla na ní objevena renesanční sgrafita ve velmi zachovalém stavu. Byla z nich odhalena pouze část s letopočtem a zbytek zůstává skryt pod omítkou, aby nedošlo k jejich poškození.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.