Trojský most

Trojský most vyrůstá od roku 2010 a po jeho dokončení propojí Partyzánskou ulici v Holešovicích s ulicí Povltavskou a Trojskou v Troji. Bude nejen sloužit místní dopravě, ale nahradí také provizorní trojský tramvajový most, který přesluhuje již ze 70. let 20. století.

V počátcích se objevily myšlenky, že by most mohl mít jméno po zesnulém prezidentovi Václavu Havlovi. Nakonec v roce 2013 rada hlavního města oficiálně schválila již vžitý název Trojský most.

Architektonicko-konstrukční řešení vybral Magistrát hlavního města Prahy z 20 předložených návrhů. Vyhrál návrh síťového obloukového mostu se spodní mostovkou.
Most by měl ve finále mít 262 m a rozpětí oblouku hlavního pole 196 metrů. Výška nosné konstrukce byla vypočítána na 34 metrů nad maximální plavební hladinu. Opěry a pilíře mostu stojí pouze na vrtaných pilotách ve skalním podloží na březích. Žádný z nich nezasahuje do šířky řeky.

Most byl navržen tak široký, aby se na něj vešly dva jízdní pruhy pro každý směr, dále střední tramvajový pás, oboustranné chodníky pro pěší a cyklisty. Součástí křižovatky na trojském předmostí je mimoúrovňová křižovatka, která propojí most s tunelem Blanka, a tím na městský okruh.

Zajímavost:

Cena mostu a jeho provedení se stalo předmětem mnoha politických debat. Původní cena 400 milionů Kč byla totiž navýšena na 720 milionů Kč. Původní zadání jednoduchého mostu se totiž změnilo poté, co magistrát hlavního města vyhlásil soutěž, kterou vyhrál most mnohem složitější, a tím pádem také výrazně dražší.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.