Thunovský palác

Thunovský palác se nachází ve Sněmovní ulici na Malé Straně v blízkosti Šternberského paláce a paláce Smiřických, s nimiž je propojen lávkou.

Dodnes ve sklepení Thunovského paláce najdeme pozůstatky 5 gotických domů, které předcházely vzniku paláce. Thunovskému paláci předcházelo v 15. století vybudování Roupovského domu spojením 3 domů. V 17. století koupili dům Thunové a později přikoupili i další domy a roku 1695 zahájili přestavbu, respektive zboření původních domů mimo sklepů a výstavbu nového paláce.

Architekt paláce není dodnes znám. Výstavba paláce trvala až do 18. století. Součástí paláce se stal i velký sál, v němž dnes zasedá Parlament. V něm hrabě Thun zřídil divadlo a pronajal je divadelní společnosti provozující Mozartovy opery. Divadlo navštěvoval i císař Josef II.

Bohužel v paláci vypukl požár způsobený neopatrností herců a Thunové se rozhodli již palác neopravovat. Ten odkoupili čeští stavové a zahájili jeho klasicistní přestavbu, tak aby zde mohl být pořádán Zemský sněm. Vznikly zde byty pro zaměstnance a kanceláře. Bylo sjednoceno 90 m dlouhé průčelí paláce a dodnes najdeme na štítu nápis s Cicerovým citátem: "Salus rei publicae suprema lex esto", tedy "Blaho státu budiž nejvyšším zákonem".

Dnešní podoba sněmovního sálu je výsledkem úprav v 19. století. Můstek spojující palác se Šternberským a Smiřickým je z počátku 20. století.

V letech 1919 až 1938 v paláci zasedal Senát Národního shromáždění a následně probíhala rekonstrukce. V 50. a 60. letech zde sídlila různá ministerstva a stranické instituce. Poslední úprava objektu probíhala v roce 1993, kdy se palác také stal sídlem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Sněmovní sál nese pozdně klasicistní podobu a je bohatě zdobený. Na obou krátkých stranách se nacházejí dvě tribuny, pro novináře a veřejnost. Na tomtéž patře najdeme ještě jednací salonek a místnosti státních aktů, vše vyzdobené gobelíny a obrazy.

O jedno patro níž se nachází chodba s faksimile listin důležitých státních dokumentů, jako byla Zlatá bula sicilská, zakládací listina Karlovy univerzity, Patent o zrušení nevolnictví, Zákon o vyhlášení čsl. státu a další.

Z původní bohaté štukové výzdoby se vlivem požáru mnoho nezachovalo. Najdeme ji už jen ve dvou místnostech, které slouží předsedovi Poslanecké sněmovny, jednou z nich je Zrcadlový sál.

Thunovský palác patří do komplexu budov, které tvoří sídlo Parlamentu ČR - Poslanecké sněmovny. Palác je národní kulturní památkou.

Zajímavost:

14. 11. 1918 se zde konalo úplně první zasedání Národního shromáždění. Na zasedání byl deklarován vznik Československé republiky, sesazení Habsburků, T. G. Masaryk byl zvolen 1. prezidentem a K. Kramář premiérem. Také zde byla v roce 1920 schválena Ústava Československé republiky.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.