Staronová synagoga

Staronová synagoga

Staronovou synagogu najdeme na Starém Městě ve čtvrti zvané Josefov. Tuto synagogu nespravuje Židovské muzeum, ale Židovská obec v Praze.

Staronová synagoga představuje doslova klenot evropských, ale i světových židovských památek. Je to totiž nejstarší synagoga ve střední Evropě, která krom období okupace slouží bohoslužebným účelům již od 13. století. Synagoga, postavená v 70. letech 13. století, je spolu s Anežským klášterem také jednou z nejstarších gotických památek u nás, které byly zároveň stavěny cisterciáckou hutí.

V duchu raně gotických staveb, i tato představuje masivní kamennou stavbu s vysokou sedlovou střechou a s pozdně gotickými cihlovými štíty. Dvoulodní stavba je ze tří stran obehnána přístavky, v nichž se nachází galerie pro ženy a předsíň.

Lodě jsou sklenuty žebrovými klenbami a podepřeny dvěma pilíři. Skromné vybavení interiéru sestává ze schránky na svitky tóry a místa pro řečníka, které je obehnané železnou gotickou mříží. Nad ním jistě zaujme i historický praporec pražské židovské obce se znakem ghetta, Davidovou hvězdou.

Název Staronová zřejmě vychází z tehdejší situace, že když byla synagoga postavena, říkalo se jí Nová, aby se odlišila od starší synagogy v Dušní ulici, která se nedochovala. Později pak byla postavena synagoga Nová škola, a tak pro tuto začal být nejspíš používán název Staronová. Staronová synagoga však byla bezpochyby ústředním bodem náboženského života pražské židovské obce.

Rekonstrukce synagogy proběhly ve 2. polovině 20. století a tehdejší archeologický výzkum odhalil židovské osídlení v okolí synagogy již v 11. století.

Synagoga pod patronací Židovské obce dnes slouží pravidelným bohoslužbám a jiným náboženským obřadům. Jedná se o národní kulturní památku.

Zajímavost:

Mezi nejvýznamnější rabíny patřil Jehuda Löwa ben Bezalel (1512 - 1609), známý jako rabi Löw, je známý jako tvůrce legendárního Golema. Do rabínova křesla ve Staronové synagoze od jeho smrti na znamení úcty už nikdy nikdo neusedl. Druhým ve světě proslaveným rabínem byl učenec Jecheskel Landau, zvaný Noda bi Jehuda (1713 - 1793).

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.