Anežský klášter

Komplex Anežského kláštera se nachází na Starém Městě. Založil ho král Václav I. někdy mezi lety 1233 a 1234 na přání své sestry Anežky Přemyslovny. Ta se pak stala jeho první představenou abatyší řádu klarisek, které sem uvedla.

V klášterním komplexu najdeme kostel sv. Františka, lodě ženského kostela a kláštera minoritů, čtvercový ambit, kapli sv. Maří Magdalény, kostel sv. Salvátora, kapli sv. Barbory, klášterní kuchyň, dům abatyše a ohradní zdi.

V průběhu staletí prošel Anežský klášter mnoha změnami a zásahy, včetně renesančních a barokních úprav. Ty však byly při rekonstrukci ve 20. století odstraněny. Klášter je národní kulturní památkou a dnes v něm sídlí jedna z částí Národní galerie v Praze.

Zajímavost:

Budova kláštera je nejstarší gotickou stavbu v Praze i celých Čechách. Také budova konventu klarisek představuje nejstarší zachovanou cihlovou architekturu v Praze.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.