Rudolfova štola představuje jednu z unikátních národních technických památek nejen u nás, ale i v Evropě. Stručně řečeno se jedná o tunel, který byl vybudován v 16. století, aby zásoboval Královskou oboru, Stromovku, vodou z Vltavy.

Císař Rudolf II., po němž nese štola také jméno, ji dal mezi lety 1584 - 1593 vybudovat, aby přiváděla vodu z nábřeží Edvarda Beneše pod Letnou právě až do Stromovky, resp. do velkého rybníka, který nechal vyhloubit. Stavba štoly představovala na svou dobu velmi náročnou stavbu, kterou řídil zkušený vrchní hormistr Lazar Ercker ze Šrekenfelzu a na níž byla přivezena důlní technika z Kutné Hory spolu se zkušenými havíř.

Celá ražba probíhala ručně dláty a kladivy, pouze úseky s nejtvrdší horninou byly lámány ohněm. Při ražbě vzniklo na Letné 5 šachet v hloubce 22 až 49 m a z nich pak horníci razili tunel proti sobě. Šachty byly vybaveny rumpály na vyzvednutí horniny a větrací chodbičku v horní třetině, kde hořel oheň. Tím horký vzduch stoupal nahoru a dolů klesal čerstvý studený.

Vchod do štoly u Helmovského jezu na Vltavě byl opatřen domkem, zvaným havírna, v němž bydlel správce, havíř, který se o štolu staral. Také obsluhoval stavidlo, a tím reguloval přítok vody. Naopak ve Stromovce poblíž Šlechtovy restaurace je zakončena portálemRudolfovou iniciálou R a letopočtem.

Štola měří na délku 1098 m, na šířku od 0,7 do 1,5 m a na výšku od 2 do 3,8 m a probíhá cca 45 m pod terénem. Průměrná teplota uvnitř štoly činí zhruba 11 stupňů.

Rudolfova štola není v současnosti přístupná pro veřejnost.

Zajímavost:

Rybník ve Stromovce byl napájen samospádem bez jakéhokoli nutného čerpání vody. Postačil k tomu dostatečně velký samospád Vltavy.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.