Obrazárnu Pražského hradu najdeme na II. hradním nádvoří na západní straně severního křídla. Dnešní dispozice obrazárny je výsledkem její přestavby v 90. letech 20. století, kterou projektoval Bořek Šípek. Tehdy byl totiž vstup do Obrazárny přemístěn z Pacassiho severní brány do II. nádvoří a nově vyřešen prostor Obrazárny a instalace. Při této přestavbě byly také upraveny prostory kostelíka Panny Marie tak, aby bylo možné do nich nahlédnout přes sklo z průjezdu do Rajské zahrady.

Obrazárna byla poprvé otevřena roku 1997 při zahájení velké výstavy Rudolf II. a jeho doba.

Sbírkové fondy Obrazárny právě sahají až do doby Rudolfa II., který jak známo podporoval umění a vědu a shromažďoval velké sbírky. V jeho velice cenné sbírce bylo zhruba na 3000 obrazů. Můžeme jen litovat, že z ní mnoho do dnešních dnů nezůstalo. O tento stav se zasloužil jak Rudolfův nástupce Matyáš, který sbírku postupně přemístil do Vídně spolu se svým dvorem, tak výraznou měrou švédská vojska během třicetileté války. Dnes najdete v Obrazárně z původních rudolfinských sbírek např. Veronesův portrét Jakoba Königa, Heintzův Poslední soud či slavnou Dürerovu Růžencovou slavnost.

Druhé období budování sbírky obrazů přišlo v 17. století za arcivévody Leopolda Viléma, který zakoupil přes 500 obrazů malířů 16. a 17. století. Za mnohé jmenujme Petera Paula Rubense, Rembrandta van Rijn, Vezellio Tizian, Paolo Veronese, Jacop Tintoretto, ale i české Karla Škrétu nebo Petra Brandla. Z této doby se nám povětšinou dochoval alespoň jeden obraz od autora. Po roce 1737 začalo opět docházet k rozpouštění sbírky.

Až vznik Československé republiky roku 1918 přinesl obnovu sbírky, a to nákupem barokních malířských děl a děl českého umění 19. století. Byly k tomu vyhrazeny zdroje z tzv. Masarykova fondu. Ve sbírkách Obrazárny se tak octli Jan Kupecký, Petr Brandl, Josef Mánes, Adolf Kosárek, Jan Preisler, Antonín Slavíček a další.

Sbírka Obrazárny Pražského hradu dnes obsahuje zhruba 4 000 uměleckých děl a nadále roste. V nové expozici po roce 1998 však bylo vystaveno jen 107 nejcennějších obrazů a 3 sochy. Jejich instalace je rozdělena podle uměleckých škol na italskou, německou, holandskou, vlámskou a další.

Zajímavost:

Původní Obrazárna Pražského hradu byla otevřena již v 60. letech 20. století. Vzhledem k nedostatečnému technickému a bezpečnostnímu vybavení byla ale po úspěšné krádeži obrazu Lucase Cranacha Zamilovaný stařec v roce 1990 zavřena. 

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.