Most Barikádníků

Šestnáctým mostem přes Vltavu v Praze je most Barikádníků. O stavbu mostu usilovaly ještě před 1. světovou válkou přilehlé obce, které do Prahy nepatřily a neměly s ní žádné spojení. Po 1. světové válce zde vyrostl první železobetonový most, jehož autorem byli ing. František Mencl a arch. Josef Chochol. Své dnešní jméno dostal na základě boje Pražanů na slavné barikádě, která vyrostla na mostě v roce 1945. V 70. letech byl již nedostačující most demontován a na základech spodní části jeho pilířů byl budován nový, čtyřproudý. 

Konstrukce nového mostu představuje spojitý ocelový nosník z vysokopevnostní oceli a spojuje ji železobetonová deska mostovky. Most měří na délku 212 m a na šířku 33,5 m. Otevřen byl 28. 11. 1980. Most je dnes součástí Severojižní magistrály a má zásadní dopravní význam. Na severním předmostí byl v roce 1984 umístěn Památník obráncům mostu od sochaře Josefa Malejovského.

Poblíž mostu Barikádníků na trojské straně je vyústění tunelu Blanka. Ten sem má v budoucnosti přivádět automobily po městském okruhu z oblasti Letné a Břevnova.

Zajímavost:

Během stavby nového mostu Barikádníků byl na jeho místě postaven vojenský provizorní most pro automobilovou dopravu i pro pěší, kterému se příznačně říkalo "rámusák". Navíc v roce 1977 vyrostl druhý provizorní most, tentokrát pro tramvajové spojení ulic Partyzánská – Trojská. Toto provizorium slouží dodnes.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.