Hergetova cihelna

Hergetova cihelna

Hergetova cihelna se nachází na Malé Straně poblíž ústí Čertovky. Jedná se o barokní obytný dům a dvoupodlažní budovu cihelné huti, která vyrostla v 80. letech 18. století.

Nechal ji postavit František baron Leonard Herget, profesor matematiky na inženýrské škole. K cihelně náleželo i právo na užívání louky za Královskou oborou, kde byla těžena hlína na cihly. Ačkoli František Herget brzy cihelnu prodal, i tak zůstala v rodině, neboť dcera nového majitele si vzala Hergetova syna. Samotná budova cihelny byla dvoupodlažní podélná stavba jednoduché architektury s mansardovou prejzovou střechou.

Později byla cihelna využívána jako skladiště, garáž historických kočárů, až nakonec zpustla. Bylo sice rozhodnuto o jejím zachování jako kulturní památky, neboť její stavba neodmyslitelně patří k panoramatu Malé Strany, avšak roku 1995 vyhořela.

Sousední vysoký obytný dům, který bohužel převyšuje okolní stavby, byl spolu s cihelnou přestavěn v pozdně klasicistním stylu. V tomto domě můžeme dodnes najít cenné zachované nástěnné a nástropní malby z poloviny 19. století.

Dnes patří Hergetova cihelna městské části Prahy 1, která ji nechala kompletně zrekonstruovat a uvést do původní podoby. V areálu se nachází komplex restaurací, galerií a výstavních prostor.

Zajímavost:

Na nádvoří Hergetovy cihelny najdeme fontánu, v níž stojí dvě bronzové postavy, které před sebe čůrají do vody. Při tom se natáčí a píší do vody písmena. Jedná se o dílo sochaře Davida Černého.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.