Břevnovský klášter

Břevnovský klášter

Břevnovský klášter najdeme na Praze 6, Břevnově. Založil jej roku 993 kníže Boleslav II. a sv. Vojtěchem jako první mužský klášter v Čechách.

Název kláštera vysvětluje legenda, podle níž se kníže Boleslav II. potkal se sv. Vojtěchem u studánky, v níž leželo břevno.

Klášter byl několikrát přestavěn i vypleněn, než vznikl dnešní barokní komplex mezi lety 1708 až 1745. Jeho autory byli Kryštof Dienzenhofer se synem Kiliánem Ignácem, který také postavil bránu do areálu. Součástí kláštera je sýpka, hospodářský dvůr, budovy opatské prelatury a špitál.

Bazilika sv. Markéty je také dílem obou architektů a řadí se mezi stavby českého vrcholného baroka. Hlavní oltář pochází z roku 1718, oltářní obrazy maloval Petr Brandl, po stranách oltářů najdeme sochy benediktinských světců od Matouše Václava Jäckela. V kostele se pořád můžete posadit na původní intarzované chórové lavice z 18. století. Také kostelní varhany jsou původní z roku 1725.

Ke kostelu přiléhá konvent, který je z let 1709 - 1720 od Kryštofa Dienzenhofera a prelatura vzniklá po roce 1720 od Kiliána Ignáce. Tzv. Tereziánský sál, pojmenovaný po Marii Terezii, je nejvýznamnější místností celé prelatury. Nachází se zde také klasicistní komnata, Pompejský pokoj, čínský nebo modrý salonek, kde se dříve byla pracovna známého opata Opaska. V konventu je také zimní refektář, sakristie, kapitulní síň, letní refektář, kulečníkový salón a knihovna.

V přilehlé klášterní zahradě stojí opatský letohrádek Vojtěška. V zahradě se také nachází ona pověstná studánka s kaplí, kde pramení potok Brusnice.

Po roce 1990 navrátil stát celý Břevnovský klášter zpět benediktinskému řádu a v roce 1991 byl prohlášen národní kulturní památkou.

Zajímavost:

Za zmínku jistě stojí i fakt, že se jedná o první pražský kostel, který získal od papeže Pia XII. v roce 1948 čestný titul Basilica minor. Ten se uděluje pouze výjimečným chrámům.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.