Loreta

Jedno z proslulých pražských poutních míst představuje Loreta. Jedná se o pozoruhodnou barokní památku s bohatou historií, která sahá až k roku 1631, kdy byla vysvěcena, nikoli však zcela dokončena.

Svůj název dostala podle italského poutního místa Loreta, v němž se nachází Santa Casa – Svatá chýše, tedy původní domek Panny Marie v Nazaretu, kde jí také bylo zvěstováno narození Božího syna. Uprostřed Lorety také najdete takovouto Svatou chýši, která stojí volně v prostoru nádvoří, obklopena ambitem a kaplemi. Jedna z kaplí v ambitu, kaple Panny Marie Bolestné, se na bočním oltáři nachází ukřižovaná sv. Starosta s plnovousem. O ní pověst vypráví, že si svůj plnovous vymodlila, aby se zošklivila pohanovi, kterého si měla vzít. Otec ji za to ukřižoval.

Stavbu Lorety iniciovala hraběnka Kateřina Benigna z Lobkovic, která na stavbu povolala stavitele Giovanniho Battistu Orsiho. Stavba byla svěřena ke správě a užívání kapucínům.

V areálu se nachází také poutní kostel Narození Páně, který se může pochlubit jedním z nejkrásnějších a zachovaných rokokových interiérů v Praze.

Loreta je také proslulá svou zvonkohrou, která se mariánskou písní rozezní každou hodinu. Jedná se o 30 zvonků z roku 1694, které jsou rozeznívány malými kladívky spojenými s klaviaturou.

Ke zvonkohře se váže zajímavá, ale smutná legenda. Vypráví o vdově, která měla tolik dětí, kolik je zvonků. Při vypuknutí moru dala za každé zemřelé dítě jeden stříbrňák, dar od kmotřenky pro čas, kdy dorostou, a nechala za něj vystrojit pohřeb a rozeznít jeden zvonek jako umíráček. Takto se postupně rozloučila se všemi svými dětmi, a když onemocněla sama, litovala, že nemá nikoho, kdo by se postaral o ni. V tom se rozezvonily všechny zvonky a jí to připomnělo hlásky jejích dětí a tak spokojeně zesnula.

Zajímavost:

Součástí Lorety je i proslavený Loretánský poklad, jehož základ byl vytvořen darem Kateřiny Lobkovicové, která Loretě darovala své jmění. Vedle pokladu umístěném v katedrále sv. Víta se jedná o nejcennější chrámový poklad v České republice. Nejcennější z něj je Diamantová monstrance ze 17. století, nazývaná Pražské slunce, která byla osazena neuvěřitelným počtem 6 222 diamantů

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.